Đồng sở hữu
Giỏ hàng 0

Đồng sở hữu

CÔ TÁM TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ MÔ HÌNH "ĐỒNG SỞ HỮU"

CÔ TÁM TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ MÔ HÌNH "ĐỒNG SỞ HỮU"

"Chúng ta PHẢI cùng ĐỒNG SỞ HỮU trong vòng 20 năm, cùng khai thác nghề "vàng trắng", kết quả kinh doanh yến sào được thể hiện về lâu về dài, bắt đầu và đẹp là NĂM THỨ 4.

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG SỞ HỮU (Part 2)

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG SỞ HỮU (Part 2)

Với giá trị hàng chục triệu mỗi kg tổ yến, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi kg đối với yến huyết, việc nuôi chim yến được xem như một nghề dành cho những "nhà đầu tư" có tiềm lực về tài chính. Tuy nhiên không phải bất kì ai cũng có khả năng tài c

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG SỞ HỮU?

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG SỞ HỮU?

Gia chủ có đất nhưng không có vốn, Tám sẽ khảo sát và quyết định đầu tư hay không. Nếu khả thi Tám và gia chủ sẽ cùng đồng sở hữu nhà chim trong vòng 20 năm